Polityka prywatności

 • Home

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ MOM4MOM

U nas Twoje dane są bezpieczne! 

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas kluczowa, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyś czuła się bezpiecznie korzystając z naszej Aplikacji. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych znajdziesz w tym dokumencie.

Gwarantujemy Ci poufność przekazanych nam danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione. Nie przekazujemy Twoich danych poza Unię Europejską.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Aplikacji i bezpieczeństwa danych osobowych napisz do nas na adres e-mail: kontakt@mom4mom.pl. Przeczytaj również prosimy Regulamin naszej Aplikacji dostępny pod adresem: https://mom4mom.pl/regulamin/.

Pisząc w niniejszej Polityce Prywatności o RODO mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje jest spółka Mom4mom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bolesławku, adres: ul. Nad Potokiem 51, 96-321 Żabia Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za KRS: 0000839437, REGON: 385974028, NIP: 5291830699, e-mail: kontakt@mom4mom.pl.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 1. Dane, których podanie jest niezbędne do założenia Aplikacji:
 1. Do założenia konta Użytkownika konieczne jest podanie:
 2. nazwy Użytkownika, np. imienia,
 3. adresu e-mail,
 4. hasła, o parametrach określonych w Regulaminie Aplikacji.
 • Dane, których podanie jest fakultatywne, jednak niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji:
 1. celu zlokalizowania Użytkowników znajdujących się w pobliżu i korzystania z treści dopasowanych do miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz niezbędne jest udostępnienie informacji dotyczącej:
 2. przybliżonego położenia urządzenia, z którego korzystasz z Aplikacji (funkcja geolokalizacji).
 • Jeżeli chcesz umożliwić innym Użytkownikom lepsze poznanie Ciebie, to możesz zamieścić w tym celu na swoim koncie w Aplikacji: 
 • swój wizerunek,
 • imiona Twoich dzieci,
 • wizerunki Twoich dzieci,
 • daty urodzin swoich dzieci,
 • swoją datę urodzenia,
 • miasto i województwo, w którym mieszkasz,
 • informację o tym, czy jesteś w ciąży,
 • informację o tym, czy pracujesz w biurze, w domu, czy w biurze i w domu,
 • informacje o Twoich potrzebach poprzez zaznaczenie odpowiedniej/odpowiednich opcji, tj. pogaduchy, spotkanie, wspólny spacer, potrzebuję porady, sprzedam ciuszki, inne.
 • Podczas korzystania z Aplikacji może być pobierany adres urządzenia IP, z którego korzystasz. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji problemów obciążających serwer.
 • Może się również zdarzyć, że będziemy przetwarzać niektóre Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych interesów prawnych. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na realizacji naszych praw przed sądami i innymi organami. 
 • Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach edycji Konta w Aplikacji są widoczne dla innych Użytkowników.
 • Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu założenia Konta bądź korzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji, w tym otrzymywania informacji, które mogą Cię zainteresować.
 • Możesz podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania Newsletter’a, dotyczącego treści o charakterze marketingowym, handlowym, w tym informacji o polecanych przez nas produktach i usługach dedykowanych dla mam i dzieci.
 1. W jakim celu zbieramy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?
 1. Konto Użytkownika
 2. Dane wprowadzone przez Ciebie przy założeniu Konta Użytkownika przetwarzane są w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z Aplikacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie Użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Aplikacji, którą zawierasz z Administratorem na podstawie regulaminu Aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Twoje dane osobowe zawarte w Koncie Użytkownika są przetwarzane do czasu usunięcia Konta, lub usunięcia przez Ciebie danych fakultatywnych, które zamieściłeś, do czego masz prawo w każdej chwili przez czas funkcjonowania Konta. Będzie to skutkować usunięciem Twoich danych osobowych z bazy. 
 5. Kontakt mailowy
 6. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, jeśli w treści wiadomości zawrzesz również inne dane osobowe niż Twój adres e-mail, to traktujemy to jako Twoją zgodę na ich przetwarzanie.  
 7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 • Reklamacje
 • Jeżeli składasz reklamację dotyczącą problemów związanych z korzystaniem z Aplikacji, to przekazujesz nam dane zawarte w wiadomości reklamacyjnej, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury reklamacyjnej.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu reklamacji jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji dokumentacji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane.
 • Informowanie o nowościach związanych z Aplikacją 
  • W sprawie nowości związanych z rozwojem Aplikacji możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Aplikacji.
 • Podstawą przetwarzania Twoich danych (tj. danych dotyczących Twojej daty urodzenia lub dat urodzin Twoich dzieci) w tym zakresie jest nasz usprawiedliwiony cel związany z funkcjonowaniem Aplikacji, w tym informowanie Cię o rzeczach, które mogą Cię zainteresować, a które są dopasowane do informacji wskazanych przez Ciebie w profilu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Informacja o tym czy jesteś w ciąży może być kwalifikowana jako szczególna kategoria danych osobowych (tzw. dane wrażliwe). W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podstawą przetwarzania informacji o ciąży jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie tej informacji w celu udostępnienia jej na Twoim profilu, a przez to umożliwienia innym Użytkownikom lepszego poznania Ciebie, jak również w celu kierowania do Ciebie przez Administratora wiadomości e-mail związanych z tematyką ciąży.
 • Jeśli zamieścisz na swoim Koncie informacje o sobie, o których mowa w punkcie II ust. 2 pkt 4 powyżej, będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji, tj. w celu umożliwienia innym Użytkownikom nawiązywania znajomości i poznania siebie nawzajem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b RODO, z zastrzeżeniem punktu V ust. 5 pkt 3 powyżej.
 • Dane przetwarzane są w tym celu przez czas istnienia Konta w Aplikacji, chyba, że wcześniej wniesiesz skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu/tych celach, bądź cofniesz wyrażoną zgodę. Po usunięciu Konta, Twoje dane osobowe zostaną usunięte z bazy.
 • Logowanie przez portale społecznościowe (social login)
 • Oferujemy możliwość zarejestrowania się i logowania w Aplikacji przez konto na portalu Facebook, lub Instagram (social login). W takim przypadku nie jest konieczna dodatkowa rejestracja poprzez Aplikację w celu założenia konta. Konto Użytkownika w serwisie społecznościowym będzie powiązane z kontem w Aplikacji, co umożliwi uwierzytelnianie i logowanie na konto Aplikacji przez konto Użytkownika serwisu społecznościowego. Nie musisz wtedy zapamiętywać nowego hasła do Aplikacji. Ze względu na wskazane powyżej powiązanie Facebook lub Instagram automatycznie przekazują nam na przykład następujące informacje w zależności od serwisu społecznościowego:
 • numeryczny identyfikator serwisu społecznościowego (ID),
 • imię i nazwisko,
 • płeć,
 • nazwa Użytkownika w serwisie, 
 • informacja czy konto zostało zweryfikowane (verified) np. „tak”,
 • link do publicznego profilu w wybranym serwisie społecznościowym.
 • Podstawę prawną do przetwarzania danych w związku z korzystaniem z opcjonalnego logowania przez portale społecznościowe (social login) jest w tym przypadku Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Dane w ramach logowania przez portale społecznościowe (social login) są zapisywane i wykorzystywane w opisany powyżej sposób do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 • Więcej informacji o logowaniu się do serwisów oraz ustawieniach prywatności na koncie w serwisie społecznościowym znajduje się w politykach prywatności i warunkach użytkowania serwisów Facebook, Instagram.
 • Funkcja geolokalizacji
 • Za pośrednictwem Aplikacji możesz wyrazić chęć, abyśmy pokazywali Ci profile Użytkowników, którzy znajdują się w Twojej okolicy i umożliwili Ci otrzymywanie i zamieszczanie treści dopasowanych do miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz. 
 • . Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać.
 • Dane przetwarzane są do czasu, gdy usuniesz Konto w Aplikacji albo wycofasz swoją zgodę. 
 • Nagrody
 • Jeśli zostaniesz nagrodzony w związku z organizowaną przez nas akcją, o której mowa w Regulaminie, zostaniesz poproszony o udostępnienie nam swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji w celu przesłania nagrody. 
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości wysłania nagrody. 
 • Możemy również przetwarzać Twoje dane do celów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, to jest w celu wykonania przez nas obowiązków podatkowych.
 • Po wysłaniu nagrody dane zostaną usunięte, chyba, że konieczność ich dalszego przetwarzania będzie wynikała z przepisów prawa.
 1. Twoje prawa:
 1. W każdym momencie, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych.
 2. Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy np. wysłać maila na adres kontakt@mom4mom.pl. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania. 
 3. Pamiętaj także, że masz:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 6. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać nam szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 9. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz zlecić przesłanie tych danych innemu podmiotowi).
 10. W celu wykonania wyżej wymienionych praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: kontakt@mom4mom.pl.
 • Odbiorcy danych
 1. Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, takim jak: 
 2. hostingodawca, który zapewnia możliwość korzystania z systemu mailingowego i przechowywania danych na serwerze skrzynki pocztowej;
 3. podmiot będący właścicielem serwerów, na których przechowywane są dane osobowe gromadzone w ramach Aplikacji;
 4. podmiot zapewniający obsługę informatyczną Aplikacji.
 5. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 • Pliki cookies

Aplikacja nie wykorzystuje plików cookies.

 • Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, zostaniesz o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, dodatkowo niezwłocznie uwzględnimy to na tej podstronie. W każdym czasie możesz usunąć swoje Konto bez konieczności podawania przyczyn.
 2. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Aplikacji, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki Prywatności.